Atvaļinājumi

Atvaļinājumi

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmata «Atvaļinājumi» veidota atbilstoši Darba likuma 35. nodaļai «Atvaļinājumi» (149.–157. pants).

E-grāmatā plaši komentēti šādi atvaļinājumi un to kārtība:

  • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums (četras kalendāra nedēļas);
  • ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas kārtība;
  • papildatvaļinājums (ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums un citi gadījumi, kurus var noteikt darba koplīgumā vai līgumā);
  • laiks, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
  • atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas (t.s. bezalgas atvaļinājums);
  • grūtniecības un dzemdību atvaļinājums;
  • atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai;
  • bērna kopšanas atvaļinājums;
  • mācību atvaļinājums.

Komentāri sniegti saskaņā ar Darba likuma normām.

«Atvaļinājumi» ir rokasgrāmatas «Darba likuma komentāri» nodaļa.

Karina_Plata
Karīna
Platā

Juriste, maģistre personāla vadībā, informatīvo materiālu «Par darba līgumiem», «Par darba un atpūtas laiku», «Par vienlīdzīgu attieksmi» un metodiskā materiāla «Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās» autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.

Rita Dindune
Rita
Dindune

Juriste ar ilggadēju pieredzi Saeimas juridiskā biroja konsultantes darbā. Vada seminārus Darba likuma normu skaidrošanā un piemērošanā. Sniegusi konsultācijas par Darba likumu plašsaziņas līdzekļos, uzstājas semināros un konferencēs.