Organizācijas reputācijas efektīva aizsardzības pieeja

"Savlaicīga reputācijas riska agrīna identificēšana, novērtēšana un reaģēšana uz to ir kritiskie veiksmes faktori, kas palīdz plānot un veikt izmaiņas organizācijā, kā arī dinamiski attīstīties. Vadot reputācijas riskus, organizācijas preventīvi sagatavojas nenovēršamajām krīzes situācijām. Krīzes vadības ietvaros nepieciešams pieņemt virkni nestandarta, tostarp ieinteresētajām pusēm ekonomiski neizdevīgu lēmumu. Taču šo lēmumu komunicēšana un izskaidrošana, kā arī  sociāli atbildīga rīcība krīzes un pēckrīzes situācijā var glābt organizācijas reputāciju," tā tēmas aktualitāti atbilstoši šī brīža ārkārtas situācijai piesaka autore Anda Krauze, risku pārvaldības eksperte. 

Būtiski ņemt vērā, ka reputācija ir viens no visvērtīgākajiem organizācijas aktīviem, kuru vissarežģītāk aizsargāt un kas veido ieinteresēto pušu, tai skaitā sabiedrības, uztveri par organizāciju, tad organizācijai ir nepieciešams proaktīvi vadīt savu reputāciju. Ārējās vides izmaiņas (piemēram, globālo plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas kanālu attīstība un klientu uzticamības līmeņa samazināšanās) izraisa organizācijās arvien vairāk riskus, kas apdraud reputāciju un kuriem ir tendence paaugstināties. Digitālās transformācijas ietekmē informācijas plūsma kļūst aizvien straujāka, kas bieži vien organizācijām izraisa vairāk risku, un organizācijām ir aizvien mazāk laika reaģēt uz tiem.

Viens no jautājumiem organizācijas struktūrvienību vadītājiem, kas palīdzētu vislabāk apzināt reputācijas risku, būtu – kādus virsrakstus organizācijas augstākā vadība nevēlētos redzēt publicētus plašsaziņas līdzekļos par jūsu vadītās struktūrvienības darbībām, un kāds konkrēts notikums to varētu izraisīt?

Plašāk par ieteikumiem un reputācijas riska vadības procesiem rokasgrāmatā:

Riska vadības rokasgrāmata

 

   

     Riska vadības rokasgrāmata