Jaunākie grozījumi, kas saistīti ar dabas resursu nodokli

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā Dabas resursu nodokļa likuma pēdējos grozījumus, kas tika pieņemti šī gada 26. aprīlī un stājās spēkā 23. maijā.

Rokasgrāmata aktualizēta ar jaunākajiem grozījumiem un papildināta ar komentāriem šādos jautājumos:

  • 3. pants "Nodokļa maksātāji" – jauns nodokļu maksātājs statuss apsaimniekotājam, kas nav nodrošinājis noteikto atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas normu izpildi;
  • 8. pants "Atbrīvojums no nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem" – apsaimniekotāju finanšu nodrošinājums – kredītiestādes garantijas vēstule vai apdrošinātāja polise;
  • 11.1 pants "Finanšu nodrošinājuma mērķis un veids" – apsaimniekotājam piemērojamā soda naudas aizstāšana ar apsaimniekotāja pienākumu samaksāt nodokli pilnā apmērā.

Piemēram, 2018. gada 23. maijā stājās spēkā grozījumi, ar kuriem papildināts likuma 3. pants ar 1.1 punktu, nosakot, ka dabas resursu nodokļa maksātājs ir arī apsaimniekotājs, kas nav nodrošinājis noteikto atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas normu izpildi. Proti, nodokļa maksātāja statusu iegūst apsaimniekotājs, kurš ar savu rīcību vai bezdarbību rada kaitējumu videi.

DRN

 

 

     Dabas resursu nodokļa likuma komentāri