Vai personāla dokumentu satura pamats ir tikai normatīvie akti?

Vai personāla dokumentu satura pamats ir tikai normatīvie akti? Kā darba devējam būt pārliecinātam, ka darbinieks izprot visu, kas no viņa tiek sagaidīts un ko darba devējs ir noteicis personāla dokumentu pārvaldībā uzņēmuma līmenī? Kas jāņem vērā darba devējam apstrādājot informāciju par darbinieku darba tiesisko attiecību ietvaros? 

Šie ir pāris no jautājumiem, uz kuriem jaunākajos papildinājumos atbildes sniedz juriste Karīna Platā.

"Jāatzīmē, ka arī darbinieki arvien vairāk interesējas par savām tiesībām. Minētā interese nav pamatota tikai ar situāciju, kad darbinieks ir kļuvis par likuma pārkāpuma upuri no darba devēja puses, bet gan ir savlaicīga savu tiesību un interešu aizsardzība. Laika gaitā darbinieki kļuvuši drošāki savu tiesību aizsardzībā un stājas ne tikai arodbiedrībās, kas primāri veic šo funkciju uzņēmumāos, bet darbinieki ceļ arī prasības tiesā. Esošā tiesu prakse nereti aizpilda to personāla dokumentu pārvaldības nezināmo daļu, kas tiešā veidā likumā nav noteikta.

Darba likumā noteiktas konkrētas prasības sabiedrības informēšanā par vakancēm, darba tiesisko attiecību dibināšanas, uzturēšanas un izbeigšanas procesu un tajā atspoguļojamo informāciju. Tā galvenais mērķis ir nodrošināt visaptverošu juridiski pamatotu struktūru darba devēju un darbinieku attiecībām. Savukārt darba tiesisko attiecību pastāvēšanas praktisko pusi regulē saistošo noteikumu noformēšana personāla dokumentu pārvaldībā," situāciju skaidro autore Karīna Platā.

Plašāka informācija rokasgrāmatā:

Dokumentu rokasgrāmata

 

 

   Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmata