Dabas resursu nodokļa likuma komentāri

Dabas resursu nodokļa likuma komentāri

(Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 2019. gada 3. aprīlim)

dators3 Ieskaties piemērā

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Vērtīgs padomdevējs jebkuram nodokļu maksātājam!

 • Rokasgrāmatā ir paskaidroti likuma panti, komentāru pamatā ir likumdošanas un tiesu prakses analīze, kā arī reāli uzņēmējdarbības apstākļi.
 • Rokasgrāmata orientēta uz nodokļu maksātāju interesēm, lai atvieglotu nodokļu maksātājiem nodokļu likumu normu izpratni, kas ir īpaši svarīgi mainīgos nodokļu likumdošanas apstākļos.
 • Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par pēdējām un gaidāmām izmaiņām nodokļu likumdošanā, tā paaugstinot nodokļu maksātāju informētības un izpratnes līmeni nodokļu aprēķināšanā, maksāšanā un plānošanā.
 • Rokasgrāmata palīdzēs ikdienas darbā pilnveidot grāmatvedības uzskaiti, laikus novērst iespējamās kļūdas nodokļu aprēķinos, izvērtēt riskus nodokļu aprēķinā.
 • Rokasgrāmata izdota, lai palīdzētu tās lietotājam rast atbildes uz jautājumiem, kas viņam kā nodokļu maksātājam var rasties. Vienkārša indeksu sistēma atvieglo vajadzīgās tēmas meklējumus un ietaupa nodokļu maksātāja laiku, tādējādi sekmējot ātrāku lēmumu pieņemšanu.

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par godīgas nodokļu nomaksas nozīmi valsts attīstībā, kā arī sekmēt taisnīgu un caurskatāmu nodokļu iekasēšanas procesu. Biedrībā darbojas dažādi nodokļu jomas, tiesību zinātnes un publisko finanšu jomas speciālisti, kuri veic izglītojoša rakstura aktivitātes, piedalās publiskos pasākumos, uzstājas Latvijas skolās, izstrādā interaktīvas spēles, nodokļu kalkulatorus un gatavo izglītojošas publikācijas.

Valts Stūrmanis
Valts
Stūrmanis
nodokļu jurists

Valts Stūrmanis ir viens no biedrības "Apvienība par godīgiem nodokļiem" dibinātājiem un ir speciālists ar lielu pieredzi un labām zināšanām starptautiskajās nodokļu tiesībās. Viņa pamata specializācija ir netiešie nodokļi un nodokļu strīdu risināšana. Valts ir ieguvis ievērojamu pieredzi tiesvedības procesos, pārstāvot tiesās ne tikai nodokļu maksātājus, bet arī Valsts ieņēmumu dienestu. Tāpat viņš ir pārstāvējis lielākos Latvijas finanšu sektora un vairumtirdzniecības uzņēmumus dažādos nodokļu jautājumos.

Valtam ir maģistra grāds (LL.M) starptautiskajās nodokļu tiesībās (Lundas Universitāte), Sociālo zinātņu bakalaura grāds (Latvijas Universitāte) un maģistra grāds tiesību zinātnēs (Biznesa augstskola "Turība"). 

Valts ir strādājis Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās pārvaldes tiesvedības daļā, kā arī "Deloitte Latvia" Nodokļu departamentā. Pašlaik Valts ir "BDO Latvia" nodokļu speciālistu komandā.

Alise Konstantinova
Alise
Konstantinova
nodokļu konsultante

Alise Konstantinova ir nodokļu konsultante ar sešu gadu pieredzi transfertcenu, uzņēmumu nodokļu risku izvērtēšanas un padziļinātas izpētes projektu veikšanā, kā arī tiešo nodokļu konsultatīvo pakalpojumu sniegšanas jomā. 

Alisei ir vairāk četru gadu pieredze, strādājot "Deloitte Latvia" nodokļu departamentā, specializējoties transfertcenu dokumentācijas sagatavošanā starptautiskiem uzņēmumiem farmācijas, būvniecības, IT, ražotāju, finanšu pakalpojumu nozarēs, kā arī pārstāvot klientus transfertcenu auditu laikā. 

Pirms tam Alise ir guvusi pieredzi, strādājot Valsts ieņēmumu dienestā, kur veica nodokļu un grāmatvedības uzskaites auditus.

2018. gadā Alise pievienojās BDO tīklam, specializējoties transfertcenu projektu vadībā, apgūstot starptautisko nodokļu pieredzi BDO Luksemburgas birojā.

Alisei ir maģistra grāds starptautiskajās finansēs, kā arī Māstrihtas Universitātes LL.M. grāds starptautiskajās un Eiropas nodokļu tiesībās.

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

Renāte Eismonte
Renāte
Eismonte

Specializējusies nodokļu due diligence un klientu pārstāvībā nodokļu audita laikā, nodokļu strukturēšanā uzņēmumu pārejas, pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos. Pieredzi ieguvusi VID auditā, valstī pirmajā privātajā nodokļu konsultantu sabiedrībā Kodoliņš, Ostaškovs un partneri. Vairāk nekā 18 gadus ilga veiksmīga profesionālā darbība nodokļu konsultāciju jomā.

Deloitte Latvia

Deloitte Latvia

Rokasgrāmatas pamatsatura autori
Rokasgrāmata «Nodokļu likumu komentāri» tika veidota, sadarbojoties Izdevniecībai Dienas Bizness ar auditorfirmu Deloitte Latvia.
Auditorfirma Deloitte Latvia – Deloitte ir zīmols, ar kuru desmitiem tūkstošu neatkarīgu sabiedrību profesionāļu visā pasaulē sniedz pakalpojumus četrās jomās: – revīzijas, nodokļu, konsultāciju un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā. Latvijā pakalpojumus sniedz Deloitte Latvia SIA, kas ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, sniedzot revīzijas, nodokļu konsultāciju, finanšu konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk nekā 60 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību.

19.06.2019

Aktualitātes Dabas resursu nodokļa likuma kontekstā

Aktualizējot izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā, autors biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību:

 • dabas resursu nodokļa atbrīvojuma atcelšanai par vienreiz lietojamiem plastmasas galda traukiem un piederumiem;
 • sekām un cēloņiem, ja no īpašnieka puses transportlīdzeklis ir ticis pašrocīgi izjaukts. Dabas resursu nodokļa likumā aizpildīts "robs", lai būtu praktiski iespējama transportlīdzekļu norakstīšana bez nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta.  

Piemēram, par vienreiz lietojamiem plastmasas galda traukiem un piederumiem autors norāda, ka šī nav tikai Latvijas problemātika, kas risināma ar DRN likmēm. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienības ietvaros tiek strādāts pie konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes samazināšanas.  Pašreiz nobeiguma posmā ir procedūra 2018/0172/COD COM (2018) 340, kas sevī ietver likumprojekta pieņemšanu par EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS ieviešanu par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu (angl. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment).

 

DRN


 

     Dabas resursu nodokļa likuma komentāri

 

   01.10.2018

  Jaunākie grozījumi, kas saistīti ar dabas resursu nodokli

  SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā Dabas resursu nodokļa likuma pēdējos grozījumus, kas tika pieņemti šī gada 26. aprīlī un stājās spēkā 23. maijā.

  Rokasgrāmata aktualizēta ar jaunākajiem grozījumiem un papildināta ar komentāriem šādos jautājumos:

  • 3. pants "Nodokļa maksātāji" – jauns nodokļu maksātājs statuss apsaimniekotājam, kas nav nodrošinājis noteikto atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas normu izpildi;
  • 8. pants "Atbrīvojums no nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem" – apsaimniekotāju finanšu nodrošinājums – kredītiestādes garantijas vēstule vai apdrošinātāja polise;
  • 11.1 pants "Finanšu nodrošinājuma mērķis un veids" – apsaimniekotājam piemērojamā soda naudas aizstāšana ar apsaimniekotāja pienākumu samaksāt nodokli pilnā apmērā.

  Piemēram, 2018. gada 23. maijā stājās spēkā grozījumi, ar kuriem papildināts likuma 3. pants ar 1.1 punktu, nosakot, ka dabas resursu nodokļa maksātājs ir arī apsaimniekotājs, kas nav nodrošinājis noteikto atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas normu izpildi. Proti, nodokļa maksātāja statusu iegūst apsaimniekotājs, kurš ar savu rīcību vai bezdarbību rada kaitējumu videi.

  DRN

   

   

       Dabas resursu nodokļa likuma komentāri

   

     27.02.2017

  Palielinātas DRN likmes

  Dabas resursu nodokļa likuma komentāros uzmanības centrā:

  • no 2017. gada 1. janvāra palielinātas DRN likmes par ūdeņu ieguvi, dabas resursu ieguvi, gaisa piesārņošanu, videi kaitīgām precēm, akmeņoglēm, koksu un brūnoglēm, iepakojumam un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no polistirola materiāliem, pirmo reizi Latvijā pastāvīgi reģistrētiem transportlīdzekļiem;
  • turpmāk Valsts vides dienesta pārziņā nodota lēmuma par atbrīvojumu no DRN maksāšanas piešķiršana un piemērošanas procesa administrēšana (līdz šim lēmumu pieņēma vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, bet administrēšanu veica Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija).

  Komentāru autors SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

   

  da

   

   

       Dabas resursu nodokļa likuma komentāri