Aktuālākā Eiropas Savienības tiesas prakse nodokļu lietās

Aktuālākā Eiropas Savienības tiesas prakse nodokļu lietās
Šīs informācijas mērķauditorija ir jebkurš PVN maksātājs, bet īpaši tie saimnieciskās darbības veicēji, kuriem ir plaša un mainīga sadarbības partneru bāze.
Foto: AdobeStock

Vieni no biežākajiem Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzrēķiniem pēdējos 7 gados ir uzrēķini saistībā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Proti, visbiežāk tie ir uzrēķini par tiesībām atskaitīt priekšnodokli, kas parasti ir balstīti uz VID aizdomām par nodokļu maksātāja saistību ar t.s. "karuseļa" krāpšanu.

Lai apkarotu PVN krāpšanu, nodokļu administrācijas visās Eiropas Savienības (ES) valstīs ir ieviesušas drošības pasākumus aizdomu par nesadarbošanos ar nodokļu administrācijām vai nodokļu saistību nepildīšanas gadījumā. Viens no šādiem drošības pasākumiem ir nodokļu maksātāja izslēgšana no PVN reģistra. Ņemot vērā, ka šāds pasākums bieži nav samērīgs ar nodokļu maksātāja nodarījumu (piemēram, Latvijā izslēgšana no PVN reģistra var notikt, ja laikus netiek iesniegta PVN deklarācija ilgāk par 30 dienām, ja VID ieskatā PVN deklarācijā ir sniegta nepatiesa informācija, ja VID rakstveida pieprasījumā noteiktajā termiņā nav iesniegta pieprasītā informācija vai nodokļa maksātājs ir sniedzis nepamatotu vai nepatiesu informāciju par materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt saimniecisko darbību – pilnu sarakstu ar izslēgšanas no PVN reģistra iemesliem sk. PVN likuma 73. pantā), tad ES uzņēmumiem jau ir bijušas tiesvedības attiecībā uz šo faktu un sekām, ko šāda izslēgšana no PVN reģistra rada gan nodokļu maksātājam, gan tā darījuma partnerim.

Piemēram, viens no jaunākajiem spriedumiem, kur Eiropas Savienības Tiesa (EST) taisījusi spriedumu attiecībā uz nodokļu maksātāja tiesībām atskaitīt PVN, ja paša nodokļu maksātāja PVN numurs uz laiku ticis apturēts, ir EST C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy Romania.

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos analizēta aktuālākā Eiropas Savienības tiesas prakse, identificējot galvenos pamatprincipus nodokļu lietās, tostarp attiecībā uz:

 • PVN atskaitīšanas tiesību realizēšanu un ierobežošanu;
 • PVN atskaitīšanu gadījumos, kad nodokļu administrācija šajā laika periodā nodokļu maksātājam jau veikusi nodokļu auditu;
 • PVN atskaitīšana pirms reģistrācijas kā PVN maksātājam;
 • PVN atskaitīšana, ja kādā posmā notikusi PVN krāpšana;
 • Nodokļu maksātāju tiesībām, ja nodokļu maksātāja vai tā sadarbības partneru PVN numura darbība ir uz laiku apstādināta.
 

Tiesvedības rokasgrāmata

 

 

   Tiesvedības rokasgrāmata

 

 


12.7.3. Pamatprincipi, kas noteikti Eiropas Savienības Tiesas lietās

 • 12.7.3.1. EST lieta C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy Romania

 • 12.7.3.2. EST lieta C-332/15 Astone

 • 12.7.3.3. Eiropas Savienības tiesas lieta C-101/16 Paper Consult

 • 12.7.3.4. Eiropas Savienības tiesas lieta C-81/17 Zabrus

 • 12.7.3.5. EST lieta C-183/14 Salomie un Oltean

 • 12.7.3.6. EST lieta C-159/17 Dobre

 • 12.7.3.7. EST lieta C-385/09 Nidera

 • 12.7.3.8. EST lieta C-324/11 Gabor Tóth

 • 12.7.3.9. EST lieta C-527/11 Ablessio