Likumā lietotie termini, likuma mērķis un sociālās apdrošināšanas jēdziens

Likumā lietotie termini, likuma mērķis un sociālās apdrošināšanas jēdziens ir būtiskākie aspekti, kam autors SIA LAW & FINANCE ONLINE pievērš uzmanību, aktualizējot likuma komentāru informāciju.

Tostarp arī norāda uz faktisko situāciju. Piemēram, 2017. gada 27. jūlijā tika pieņemti grozījumi komentējamā likumā, ar kuriem tika izdalīta atsevišķa nodokļa daļa konkrētam mērķim – veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai no valsts budžeta līdzekļiem. Šim mērķim valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tika palielinātas par 1%, no kurām 0,5% maksā darba devējs un 0,5% – darba ņēmējs. Šis maksājums tiek novirzīts tieši valsts budžetā. 2017. gada 14. decembrī tika pieņemts speciāls Veselības aprūpes finansēšanas likums, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī. Tas paredzēja veselības aprūpes finansēšanā piemērot divu grozu sistēmu, kur pilnu veselības aprūpi saņemtu tikai personas, kuras ir sociāli apdrošinātas veselības apdrošināšanai saskaņā ar komentējamo likumu, atbrīvotas no maksājumiem kā izņēmumu vai veikušas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tomēr šobrīd faktiskā situācija ir tāda, ka sociāli apdrošinātās personas turpina maksāt palielinātās iemaksas, bet pārējās personas, kurām bija pašām jāveic iemaksas, ir no tām atbrīvotas līdz 2021. gadam vai jauna likuma izstrādei.  

Plašāk skatiet likuma komentāros. 

SOC

 

     Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" komentāri