Paraugs noteikumiem, kā veikt dokumentu izstrādi un glabāšanu grāmatvedībā

Paraugs noteikumiem, kā veikt dokumentu izstrādi un glabāšanu grāmatvedībā
Dokumentu izstrādāšanas, pārbaudes, apstrādes un glabāšanas noteikumu paraugs grāmatvedībā ir svarīgs ikvienam darbiniekam, kam ikdienas darbā ir jānoformē vai jāpieņem kādi dokumenti.
Foto: AdobeStock

Attaisnojuma dokumentu noformēšanu papildina dokumentu izstrādāšanas, pārbaudes, apstrādes un glabāšanas noteikumu paraugs. Noteikumos paredz gan uzņēmuma iekšējo kārtību attiecībā uz dokumentu noformēšanu, akceptēšanu, kustību, gan arī vienuviet apkopo grāmatvedības un nodokļu likumdošanas prasības. Tādējādi šādi noteikumi ir svarīgi visiem darbiniekiem, kam ikdienas darbā ir jānoformē vai jāpieņem kādi dokumenti.

Savukārt nolikuma pielikumā ir uzskaitīti visi dokumenti, kādi tiek izmantoti uzņēmumā. Atsevišķi rīkojumu, rēķinu, aktu u.c. dokumentu paraugi ir pieejami internetā Word vai Excel formātā.

Tuvojoties gada noslēgumam, grāmatveži sāk gatavoties noslēguma procedūrām. Ir laiks padomāt par inventarizācijām. Jāatceras un jāievēro inventarizāciju veikšanas termiņi, kas noteikti likuma "Par grāmatvedību" 12. pantā un tie ir: trīs mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās. Tāpat ir pēdējais laiks pārbaudīt revīzijas nepieciešamību  un sazināties ar zvērinātu revidentu.

Iesniedzot 2018. gada pārskatu EDS sistēmā, vairs nebūs iespēja nepildīt strukturēto pielikumu. Sākot ar šo gadu pielikums būs jāpilda. Mūsu kā rokasgrāmatas autoru skatījumā būtu lietderīgi sagatavot aprakstu un paraugu strukturētā pielikuma aizpildīšanai.

Tātad, piemēram, noteikumos iesakām šādas sadaļas:

1. Attaisnojuma dokumenti un ieraksti

2. Ienākošo rēķinu aprite

3. Dokumentu un reģistru uzglabāšana

Savukārt noteikumu pielikumu aicinām veidot, izmantojot šādu struktūru:

  1. Pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti un reģistri
  2. Noliktavas uzskaites dokumenti un reģistri
  3. Avansu un komandējumu norēķinu dokumenti
  4. Rēķini un to reģistri
  5. Personāla un darba algu dokumenti
  6. Bankas dokumenti
  7. Kases dokumenti un reģistri
  8. Līgumi
  9. Citi dokumenti un rīkojumi

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


1.3. Attaisnojuma dokumentu noformēšana grāmatvedības vajadzībām