Kādas izmaiņas paredz jaunais Dzīvojamo telpu īres likums?

2021. gada 1. maijā stājās spēkā Dzīvojamo telpu īres likums un spēku zaudēja likums “Par dzīvojamo telpu īri”, kas bija spēkā kopš 1993. gada 1. aprīļa.

Jaunais īres likums reglamentē tiesiskās attiecības starp nekustamā īpašuma izīrētāju un īrnieku, izīrētāja un īrnieka vispārējās tiesības, pienākumus un pušu atbildību, kā arī nosaka dzīvojamo telpu īres līguma pamatnoteikumus un īres tiesisko attiecību izbeigšanas pamatus. 

Rokasgrāmatas autors Tamberga & Partneri sniedz detalizētu komentāru par būtiskajām izmaiņām dzīvojamo telpu īrnieku un izīrētāju savstarpējo attiecību regulējumā, kā arī iekļauj jaunu līguma paraugu “Sabiedrības līgums”.


Līgumu rokasgrāmata

 

  

  Līgumu rokasgrāmata

 

 


4.9. Dzīvokļa īres līgums

8.10. Sabiedrības līgums


Abonēt