Darbības nepārtrauktība - nozīmīgi ikvienam uzņēmumam

Darbības nepārtrauktība - nozīmīgi ikvienam uzņēmumam
Darbības nepārtrauktības vadība ir aktuāla mūsdienu kontekstā un ir būtiska ikvienas iestādes efektīvas darbības nodrošināšanai.
Foto: StockAdobe

Nesenie satricinājumi finanšu sektorā, pagājušā gada lielie plūdi vai pat pēkšņi elektrības pārrāvumi – tie ir tikai pāris piemēri, kas apliecina nepieciešamību izvērtēt riskus dažādās ikdienas un neprognozējamās situācijās. Neskatoties uz saviem centieniem, nevienai organizācijai nav pilnīgas kontroles pār savas darbības iekšējo un ārējo vidi, tostarp to ietekmes faktoriem. Tāpēc darbības nepārtrauktības vadība ir aktuāla mūsdienu kontekstā un ir nozīmīga ikvienas iestādes efektīvas darbības nodrošināšanai.

Darbības nepārtrauktības vadībai ir jāpievērš uzmanība, lai spētu saglabāt konkurētspēju un nodrošināt organizācijas funkcijas. Izpratne par darbības nepārtrauktību palīdzēs domāt analoģijās, jo situācijas un kolīzijas ir visdažādākās, un risinājumi tām arī var būt daudzveidīgi – katrai situācijai atšķirīgi un piemēroti.

Darbības nepārtrauktības vadības galvenie mērķi ir, piemēram, šādi:

  • saglabāt darbinieku pienākumus, atbildību un drošību;
  • rūpēties par klientu un organizācijas aktīvu aizsardzību;
  • nodrošināt incidentu finansiālās, regulējošās, reputācijas un stratēģiskās ietekmes samazināšanu;
  • saglabāt spēju apmierināt ieinteresēto pušu vajadzības;
  • samazināt atkarību no darbiniekiem, kuriem ir unikālas zināšanas vai kuri pārzina procesu īstenošanu labāk nekā pārējie darbinieki;
  • nodrošināt iespēju savlaicīgi atjaunot darbības pēc darbības pārtraukumiem.

Lai nodrošinātu darbības nepārtrauktības procesu, ir nepieciešama darbības ietekmes analīze, darbības nepārtrauktības stratēģijas noteikšana, plāna izstrāde un testēšana. Tas plašāk tiks aplūkots materiālā par darbības nepārtrauktības vadību, kurā atspoguļoti piemēri un ieteikumi, ņemot vērā teoriju un praksi.

Materiāla tiešākā mērķauditorija ir ne tikai riska vadības speciālisti, bet arī kvalitātes vadītāji, iekšējie auditori publiskajā un privātajā sektorā.

 

Riska vadības rokasgrāmata

 

   

     Riska vadības rokasgrāmata

 

 

 


10.1. Darbības nepārtrauktības vadība

10.1.1. Darbības nepārtrauktības vadības jēdziens un būtība

10.1.2. Darbības nepārtrauktības vadības loma organizācijā

10.1.3. Darbības nepārtrauktības vadības process

10.1.3.1. Darbības ietekmes analīze

10.1.3.2. Darbības nepārtrauktības reaģēšanas stratēģijas noteikšana

10.1.3.3. Darbības nepārtrauktības reaģēšanas pasākumu noteikšana un plānošana

10.1.3.4. Darbības nepārtrauktības testēšana

10.1.3.5. Darbības nepārtrauktības uzraudzība un pilnveidošana