Vienkāršos administratīvā sloga piemērošanu par deklarāciju iesniegšanas kavēšanu

Otrdien, 6. februārī, valdība atbalstīja izmaiņas likumā par nodokļiem un nodevām. Tās paredz vienkāršotu administratīvā soda piemērošanas procesu par deklarāciju iesniegšanas termiņu kavēšanu, tādējādi izvairoties no atšķirīgas attieksmes pret nodokļu maksātājiem.

Līdzšinējā administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšana un soda piemērošana par deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu nespēj nodrošināt administratīvā soda mērķa sasniedzamību, proti, atturēt nodokļu maksātājus no turpmākas pārkāpuma izdarīšanas. Šobrīd par nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu pie administratīvās atbildības tiek saukti tikai aptuveni 2,1% no visiem minētā pārkāpuma izdarītājiem. Tādējādi pastāv risks, ka nodokļu maksātājiem var zust motivācija ievērot savus pienākumus, kā rezultātā var tikt apdraudēta ne tikai pareiza nodokļu aprēķināšana, bet arī tā savlaicīga nomaksa.

zmaiņas likumā paredz, ka VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā nodokļu maksātājam piecas dienas pirms normatīvajos aktos noteiktās nodokļu vai informatīvās deklarācijas iesniegšanas termiņa nosūtīs atgādinājumu par drīzumā iesniedzamo deklarāciju. Vienlaikus tiks informēts par administratīvo atbildību, kas iestāsies, neievērojot normatīvajos aktos noteikto termiņu. Ja nodokļu maksātājs nodokļu vai informatīvo deklarāciju normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nebūs iesniedzis, VID ar informāciju sistēmu starpniecību nodrošinās nodokļu maksātāja saukšanu pie administratīvās atbildības bez viņa klātbūtnes un VID amatpersonas iesaistes, pieņemot administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu. Ar minēto protokolu-lēmumu nodokļu maksātājam tiks piemērots par attiecīgo pārkāpumu noteiktais minimālais naudas sods.

Labums, ko sabiedrība iegūst no procesa vienkāršošanas, efektīvi disciplinējot nodokļu deklarāciju neiesniedzējus, izpaužas gan procesa raitumā un efektivitātē. VID būs iespēja veikt pilnvērtīgāku un savlaicīgāku kontroli pār nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas pareizību, tādējādi nodrošinot, ka visi nodokļu maksātāji iemaksātu ar deklarācijām aprēķinātos nodokļu maksājumus budžetā atbilstošā apjomā un termiņā. Tāpat tiks panākta visu procesā iesaistīto personu laika ietaupīšana. Arī personai, kurai uzlikts sods un kura nenoliedz savu vainu, vairs nebūs jātērē laiks, ierodoties iestādē un sniedzot paskaidrojumus rakstiski.

Avots: Finanšu ministrija