Kad meža zeme var tikt uzskatīta par atmežotu? Kādas darbības jūsu mežā nedrīkst veikt Valsts meža dienests?

Kad meža zeme var tikt uzskatīta par atmežotu? Kādas darbības jūsu mežā nedrīkst veikt Valsts meža dienests? Nepalaid garām jaunākās izmaiņas meža nozares tiesiskajā regulējumā un tiesu praksē!

Abonentizdevuma autors zvērinātu advokātu birojs TARK GRUNTE SUTKIENE šī gada otrajos papildinājumos ietvēris informāciju par aktualitātēm nozares regulējumā un jaunākajām tiesu prakses atziņām.

Arī šajos papildinājumos rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar ieviestajām un plānotajām izmaiņām ar meža nozari saistītajos normatīvajos aktos un aktualitātēm tiesu praksē, cita starpā:

  • ietverta informācija par jaunāko tiesu praksē – kā Valsts meža dienesta rīcības brīvība privātā mežā un kritērijiem, lai atzītu, ka meža zeme ir pretlikumīgi atmežota;
  • ietverta informācija par grozījumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas stāsies spēkā 2016. gada 1. septembrī un ļaus pie noteiktiem nosacījumiem personu nosacīti daļēji atbrīvot no naudas soda samaksas.