Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata

Autori
ZAB BDO Law
Vita Liberte
Jānis Zelmenis
Artūrs Surmovičs
Līva Aleksejeva
Domēniko Rikardo Graciozo-Davila
Diāna Baļķena
Dace Indāne
SIA BDO Latvia
Marina Bičkovska
Inita Skrodere
Reinis Šembelis
Alek­sa­ndrs Vel­lers
Liene Švirksta

Valsts un privātā biznesa partnerība – efektīvākais veids, lai nodrošinātu jaunu investīciju plūsmu infrastruktūras projektos!

Lai gan visā pasaulē publiskā un privātā partnerība jau ir kļuvusi par risinājumu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, infrastruktūras attīstīšanai un uzturēšanai, kas veicina ekonomisko izaugsmi un sabiedrības labklājību, Latvijā tikai pēdējo gadu laikā tiek runāts par publisko un privāto partnerību, tās iespējām.

«Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata» ir praktisks izdevums gan privātajam, gan publiskajam sektoram, lai īstenotu iecerētos projektus, izmantojot mūsu valstī vēl ne pārāk attīstīto instrumentu – publisko un privāto partnerību.

Rokasgrāmata palīdzēs izprast publiskās un privātās partnerības īstenošanas veidus, priekšrocības un trūkumus salīdzinājumā ar citām sadarbības formām, kā arī apzināt nodokļu, juridiskos un finanšu aspektus un risku veidus, to pārdali publiskajā un privātajā partnerībā.

«Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmatā» uzzināsiet Eiropas valstu publiskās un privātās partnerības pieredzi projektu realizēšanā, kā arī publiskās un privātās partnerības īstenošanu dažādās Latvijas tautsaimniecības jomās.

«Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

  • Kādu publiskās un privātās partnerības veidu izvēlēties?
  • Kad izmantot institucionālo publisko un privāto partnerību?
  • Kādi ir publiskās un privātās partnerības īstenošanas posmi, modeļi un procedūras?
  • Kāda ir risku pārdales nozīme publiskās un privātās partnerības ietvaros?
Top