Finanšu vadības rokasgrāmata

Autori
LAIKA STARS
Vadims Jerošenko
Jeļena Loseva
Aigars Valdīšana
Reinis Budriķis
CAPITALIA
Juris Grišins
AAT
Artūrs Breicis
Mārtiņš Korsaks
Jānis Zvīgulis

Kā veicināt peļņu nesošu lēmumu pieņemšanu?

Katra uzņēmuma mērķis ir uzņēmuma vērtības palielināšana, un tā ir viena no finansēšanas pamattiesībām, jo jebkurš īpašnieks, uzņēmumā investējot naudu, plāno nopelnīt.

Augot konkurencei, pieņemot būtiskus biznesa lēmumus, ir nepieciešams izmantot finanšu vadības teorētiskās un praktiskās metodes, lai izmērītu reālo jeb ekonomisko ienesīgumu. Tādēļ katrs lēmums ir jāaplūko no aspekta – vai tas palielina uzņēmuma vērtību vai samazina to. Finanses darbojas kā spogulis, kas vadībai un īpašniekiem palīdz objektīvi izvērtēt uzņēmumā notiekošos procesus.

Vadītājiem, kuri vēlas saglabāt vai palielināt savu uzņēmumu vērtību vai uzlabot darbības rezultātu, mērķtiecīgi jāpaplašina peļņu nesošie darbības virzieni, jāpaaugstina saimnieciskās darbības rentabilitāte, jāveido optimāla kapitāla struktūra un jānodrošina efektīva uzņēmuma resursu izmantošana. Tādēļ finanšu vadība ir stratēģiski svarīga, jo, mērķtiecīgi izmantojot tās metodes, iespējams panākt:

 • kontroli pār neracionālajām izmaksām;
 • izvairīšanos no finanšu zaudējumiem;
 • darbības efektivitātes paaugstināšanu;
 • stabilitātes un rentabilitātes nodrošināšanu.

Latvijā vadītāji nereti nav apmierināti arī tādiem uzņēmumu finanšu un ekonomiskajiem rādītājiem kā rentabilitāte, likviditāte un kreditoru īpatsvars bilancē. Minēto rādītāju fonā vērojamas problēmas, kuras var iedalīt divās grupās:

 • finanšu problēmas – pašu kapitāla nepietiekamība, likviditātes problēmas, nesabalansēta kredītpolitika, finanšu vadības metodes;
 • vadības problēmas – daudzu uzņēmumu finanšu vadības funkcijas pilda grāmatvedis, vērojams finanšu stratēģijas trūkums.

«Finanšu vadības rokasgrāmata»:

 • sniegs praktiskas rekomendācijas, kā organizēt uz uzņēmuma vērtības un darbības efektivitātes paaugstināšanu balstītu finanšu vadību – neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, darbinieka skaita vai darbības virziena;
 • palīdzēs uzņēmējam izvairīties no neracionālajām izmaksām un finanšu zaudējumiem;
 • pievērsīs uzmanību finanšu vadībai ne tikai kā vadības instrumentam saimnieciskās darbības nodrošināšanai, bet arī no tāda aspekta, ka finanšu vadība ir viens no stratēģijas un ilgtermiņa mērķu pamatkomponentiem;
 • palīdzēs izstrādāt uzņēmuma finanšu vadības stratēģiju un nodrošināt ikdienas finanšu vadības darbu;
 • būs vērtīgs ieguvums tiem, kuri vēlas ieviest pārbaudītas finanšu vadības metodes, jo piedāvāti ne tikai risinājumu piemēri, bet arī detalizēti aplūkota finanšu vadības ieviešanas un izstrādāšanas metodika;
 • piedāvā gan teorētiskās zināšanas, gan starptautiskā un vietējā pieredzē balstītus praktiskās darbības norādījumus.
Top