Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata

Autori
ZAB "TGS BALTIC"
Ivars Grunte
Andra Rubene
Linda Štrause
Inese Hazenfusa
Agnese Hartpenga
Nauris Grigals
Alise Eljašāne
Māra Stabulniece
Aija Kreicberga
Raivis Znotiņš
Gundars Madelis
Rūdolfs Vilsons
Liene Šķiņķe
Kalvis Krūmiņš
Reinis Grunte
Jānis Kāršenieks
Toms Tīdemanis
Vladlena Rudusāne-Simiča
Ginta Valtere
Kaspars Treilibs
Zane Skļamina
Mārtiņš Galzons
Aigars Strupišs
Jānis Endziņš
Sandra Dzerele

Kā izprast Komerclikumu un atbilstoši rīkoties?

Lai gan ir pagājis diezgan ilgs laiks no Komerclikuma stāšanās spēkā, daudz kas Komerclikumā nav skaidrs, kā arī atsevišķu normu piemērošana praksē izraisa diskusijas.

«Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata» palīdzēs orientēties uzņēmējdarbībā un komerctiesībās, sniedzot vadošo komerctiesību ekspertu komentārus un skaidrojumus, kur tiek izskatīti Komerclikuma un ar to saistīto normatīvo aktu juridiskie un finansiālie aspekti.

Top