Ievads

Krājuma lietotājiem

"Nekustamā īpašuma rokasgrāmatas" mērķis ir sniegt praktisku ieskatu juridiskajos, nodokļu, kā arī ekonomiskajos aspektos, ar kuriem var saskarties katrs nekustamā īpašuma īpašnieks, potenciālais pircējs, pārdevējs un tirgus speciālists. Rokasgrāmatā aplūkoto jautājumu loks ir izvēlēts, pamatojoties uz autoru praktisko pieredzi, palīdzot mūsu klientiem darījumos ar nekustamo īpašumu.

Lai arī, mūsuprāt, šajā rokasgrāmatā esam aptvēruši būtiskākos jautājumus, tomēr ir jāņem vērā, ka katrs nekustamais īpašums un darījums ir unikāls. Tādējādi šī rokasgrāmata izmantojama kā ceļvedis, taču rūpīgai katra gadījuma izvērtēšanai un darījuma risku mazināšanai ieteicams piesaistīt kvalificētus ekspertus.

"Nekustamā īpašuma rokasgrāmatas" autori

 

WALLESS ir Baltijas advokātu birojs ar birojiem Viļņā, Rīgā, Tallinā un Tartu. WALLESS juridiskā komanda Baltijas valstīs apvieno 100 juristus, tostarp arī augstākā līmeņa profesionāļus, kuri ir vadošie partneri galvenajās prakses jomās trīs Baltijas valstīs. Komanda nodrošina visaptverošu specializētu nevainojamu pakalpojumu klāstu uzņēmējdarbības tiesību jomā reģiona mērogā, jo sevišķi uzņēmumu apvienošanas un iegādes, kapitāla tirgu, banku un finanšu, finanšu tehnoloģiju (fintech), komerctiesību un regulatīvajā jomā, nekustamā īpašuma, nodokļu, strīdu risināšanas, "balto apkaklīšu" noziegumu izmeklēšanas un valdības veikto izmeklēšanu jomā. 

ZAB "WALLESS", balstoties uz savu ilggadējo pieredzi un profesionālajām zināšanām, piedāvā pilnu juridisko pakalpojumu klāstu komerctiesībās un visos ar biznesu saistītajos jautājumos, tai skaitā publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jautājumos.

ZAB "WALLESS" praktizējošie advokāti pieredzi publisko iepirkumu jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus par normatīvo aktu noteikumu interpretāciju un piemērošanu, palīdzot klientiem saņemt Iepirkuma uzraudzības biroja viedokli publisko iepirkumu jautājumos, kā arī pārstāvot klientu intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā, panākot prettiesisku pasūtītāju lēmumu un iepirkuma dokumentācijas noteikumu atcelšanu.

ZAB "WALLESS" praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.

ZAB "WALLESS" komanda Rīgā turpina darbu, ko veica, esot "PRIMUS DERLING" aliansē.

Walless logo
Kristine Gaigule-Saveja Kristīne Gaigule-Šāvēja – zvērinātu advokātu biroja "WALLESS" partnere un zvērināta advokāte ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi. Kristīne vada biroja praksi Latvijā tādās darbības jomās kā publiskais iepirkums, bankas un finanses, nekustamais īpašums un būvniecība. Viņas galvenās darbības jomas ietver arī komerctiesības, uzņēmumu apvienošanu un iegādi, kapitāla tirgus, kā arī enerģētiku un konkurences tiesības. Kristīne Gaigule-Šāvēja ir vairāku publikāciju autore, kā arī ir vadījusi seminārus publisko iepirkumu, kā arī publiskās un privātās partnerības jautājumos.
Inguna Abele Ingūna Ābele – zvērinātu advokātu biroja "WALLESS” nodokļu prakses vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante ar vairāk nekā piecpadsmit gadu pieredzi. Ingūna vada biroja nodokļu praksi Latvijā. Ingūna ir nodokļu tiesību eksperte, kuras pieredze ļauj viņai konsultēt klientus visos nodokļu jautājumos, tostarp tādās prakses jomās kā bankas un finanses, nekustamie īpašumi, komerctiesības, uzņēmumu apvienošana un iegāde un enerģētika. Ingūnai ir plaša pieredze konsultējot gan Latvijas, gan pārrobežu klientus starptautiskajās nodokļu tiesībās. Ingūna Ābele ir vairāku publikāciju autore, kā arī vairākkārt uzstājusies semināros un konferencēs par Latvijas un starptautisko nodokļu tiesību jautājumiem.

ZAB «WALLESS»
Sporta ielā 11, Rīgā, LV-1013
Tālrunis: 67357010
Fakss: 67357011
E-pasts: latvia@walless.com
walless.com

Top