Ievads

Krājuma lietotājiem

"Nekustamā īpašuma rokasgrāmatas" mērķis ir sniegt praktisku ieskatu juridiskajos, nodokļu, kā arī ekonomiskajos aspektos, ar kuriem var saskarties katrs nekustamā īpašuma īpašnieks, potenciālais pircējs, pārdevējs un tirgus speciālists. Rokasgrāmatā aplūkoto jautājumu loks ir izvēlēts, pamatojoties uz autoru praktisko pieredzi, palīdzot mūsu klientiem darījumos ar nekustamo īpašumu.

Lai arī, mūsuprāt, šajā rokasgrāmatā esam aptvēruši būtiskākos jautājumus, tomēr ir jāņem vērā, ka katrs nekustamais īpašums un darījums ir unikāls. Tādējādi šī rokasgrāmata izmantojama kā ceļvedis, taču rūpīgai katra gadījuma izvērtēšanai un darījuma risku mazināšanai ieteicams piesaistīt kvalificētus ekspertus.

Sākot ar 2014.gadu, "Nekustamā īpašuma rokasgrāmata" tiek veidota sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju PRIMUS DERLING:

PrimusDerling_logo

ZAB PRIMUS DERLING

Sporta ielā 11, Rīgā, LV-1013

Tālrunis: 67357010

Fakss: 67357011

E-pasts: riga@primus.legal

www.primus.legal

"Nekustamā īpašuma rokasgrāmatas" autori

Zvērinātu advokātu birojs PRIMUS DERLING turpina uzturēt "Nekustamā īpašuma rokasgrāmatas" aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica zvērinātu advokātu birojs "Kronbergs & Čukste" un revīzijas un pakalpojumu sniedzējs "Ernst & Young".

ZAB PRIMUS DERLING, balstoties uz savu ilggadējo pieredzi un profesionālajām zināšanām, piedāvā pilnu juridisko pakalpojumu klāstu komerctiesībās un visos ar biznesu saistītajos jautājumos, tai skaitā darījumos ar nekustamo īpašumu.

ZAB PRIMUS DERLING praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.

Kristine

 

Kristīne Gaigule-Šāvēja – zvērinātu advokātu biroja PRIMUS DERLING partnere un zvērināta advokāte ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi. Kristīne Gaigule-Šāvēja ir specializējusies nekustamā īpašuma un būvniecības tiesībās, komerc-tiesībās un komercdarījumos, banku un finanšu tiesībās, kā arī publiskās un privātās partnerības un publisko iepirkumu jautājumos. Viņas galvenās darbības jomas ietver arī uzņēmumu iegādi. Kristīne Gaigule-Šāvēja ir vairāku publikāciju autore.

 

 

 

 

 

 

Inguna

 

Ingūna Ābele – zvērinātu advokātu biroja PRIMUS DERLING nodokļu prakses vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi. Ingūna Ābele ir nodokļu eksperte, kuras pieredze ļauj viņai konsultēt klientus par visiem nodokļu jautājumiem, ieskaitot tādas prakses jomas kā nekustamie īpašumi, bankas un finanses, komerctiesības, uzņēmumu apvienošana un iegāde un enerģētika. Ingūna Ābele ir vairāku publikāciju autore.

 

 

 

 

Sazinieties ar mums

Mums ir svarīgi, lai "Nekustamā īpašuma rokasgrāmatā" būtu Jums aktuāla un noderīga informācija, kuru snieguši profesionāli nozaru eksperti Latvijā.

Aicinām uzdot jautājumus "Nekustamā īpašuma rokasgrāmatas" autoriem!

Top