Mārketinga rokasgrāmata

Autori
Alberta Uzņēmumu Grupa (AUG)
La Creation
Liene Dareiko-Sinkeviča
Agnese Tainoļubova
Ilze Balcerbule
Oksana Lentjušenkova
Anna Saltikova
Mārketinga rokasgrāmatas autori

Veidojiet rezultatīvu mārketingu!

Mūsdienās lielākais izaicinājums zīmolam – kas jādara, lai joprojām spētu piesaistīt un noturēt esošos patērētājus, kā arī apburt jaunus klientus?

«Mārketinga rokasgrāmata» sniegs praktiskus ieteikumus, kā plānot mārketingu, lai palielinātu uzņēmuma pārdošanas apjomus un izstrādātu jaunus produktus vai pakalpojumus.

Rokasgrāmatā aplūkoti biznesa profesionāļiem būtiski jautājumi – no mārketinga plānošanas un tirgus analīzes līdz mārketinga stratēģijas izveidei un ieviešanai.

«Mārketinga rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

 • Kā veidot, uzturēt un nostiprināt attiecības ar klientiem?
 • Kas jāņem vērā, veidojot lojalitātes programmu?
 • Kā efektīvi pozicionēt uzņēmumu izstādēs?
 • Darbs ar medijiem – kā panākt publicitāti?
 • Kā izvairīties no visbiežāk pieļautajām kļūdām krīzes situācijās?
 • Kā atrast sponsoru projektam?
 • Kādi ir mīti par sponsorēšanu?
 • Kas jāņem vērā, sagatavojot piedāvājumu sponsoram?
 • Kā plānot aktivizāciju jeb sponsora klātesamību atbalstītā pasākuma laikā?
 • Kā izmērīt sponsorēšanas atdevi?
 • Kā iekšējā komunikācija ietekmē vērtīborientēta mārketinga modeli?
 • Iekšējā komunikācija – kā un par ko runāt ar darbiniekiem?
 • Kas ir efektīvas komunikācijas?
 • Kā uzlabot un saglabāt uzņēmuma reputāciju nākotnes perspektīvā?
 • Kā panākt efektivitāti, piedāvājot preci vai pakalpojumu kolektīvās iepirkšanās portālos?
 • Kā prognozēt un mērīt sociālo mediju mārketinga komunikācijas rezultātus?
 • Kā copēt klientus internetā?
Top