Eksporta ceļvedis

Autori
Eksporta rokasgrāmatas autori
AS DNB banka
Lāsma Rudzīte-Bice
SIA GatewayBaltic
Inga Ulmane
ZAB Eversheds Bitāns
Agris Bitāns
Elīna Umbraško
SIA MARSH
Sandra Smiltniece
SIA Latvijas Garantiju aģentūra
Baiba Juhansone
Artūrs Karlsons
SIA Coface Latvia
SIA KPMG Baltics
Gunta Kauliņa
CVO Recruitment Latvia
Baiba Kreišmane
SIA Amber Training International
Natālija Dieviņa
Andris Dieviņš

Eksports – solis attīstības virzienā!

Solis, kas nodrošina ekonomisko pilnveidi un izaugsmi. Eksports vienlaikus ir gan uzdrīkstēšanās paskatīties tālāk, gan nozīmīga ārējās tirdzniecības daļa. Tas ir veids, kā ne tikai popularizēt pašu valsti citās zemēs, bet arī pierādīt sevi, sasniedzot jaunas iespējas un starptautisku atpazīstamību.

Eksports spēj nodrošināt jaunas zināšanas un pieredzi, kontaktus, iespējas, paplašināšanas potenciālu un ražošanas apjoma palielināšanos, finansiālo stabilitāti un produkcijas attīstību. Lai to visu sasniegtu un saglabātu, nepieciešams izmantot instrumentus, kas paredzēti ārvalstu tirgū.

Tieši tāpēc Dienas Bizness un DNB banka, atbalstot un stiprinot ekonomikas virzītājspēku – eksportējošus uzņēmumus –, piedāvā Latvijā pirmo abonentizdevumu par eksportu – elektronisko rokasgrāmatu «Eksporta ceļvedis». Rokasgrāmata paredzēta gan tiem, kas vēlas uzdrīkstēties un paplašināt biznesu, gan tiem, kas jau iepazinuši eksporta pasauli.

Rokasgrāmata «Eksporta ceļvedis»:

  • atklās labāko nozares ekspertu pieredzi par piemērotāko eksporta tirgu atrašanu, regulāru komunikāciju un attiecību veidošanu, piedāvājumu sagatavošanu un pasūtījumu piegādi, risku novēršanu un juridiskajiem aspektiem;
  • apliecinās to, ka eksporta virziens ir sasniedzams ikvienam, saglabājot pozitīvu attieksmi un atbildības izjūtu, jo, ieklausoties citu pieredzē, ir iespējams pārliecinoši veidot savu eksporta ceļu.
Top