Izmaiņas personāla dokumentu pārvaldības darba tiesisko attiecību jomā

Izmaiņas personāla dokumentu pārvaldības darba tiesisko attiecību jomā

Izmaiņas personāla dokumentu pārvaldības darba tiesisko attiecību jomā skaidro maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā Karīna Platā, aplūkojot šādus aspektus, piemēram:

 • Kādas ir darbinieka tiesības slēgt darba līgumu ar citiem darba devējiem vai tikt citādi nodarbinātam?
 • Kādi ir precizējumi un papildinājumi konkurences ierobežojumiem pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas?
 • Kāda informācija darba devējam būtu nepieciešama un fiksējama par darbinieku?
 • Kādus datus var izmantot par pamatu nepieciešamās informācijas fiksēšanai par darbinieku?
 • Kādu informāciju darba devējs var un nevar prasīt par darbinieku?
 • Kādā formā – papīra vai elektroniskā – un veidā darba devējs var uzglabāt informāciju par darbinieku?
 • Kādu informāciju iekļaut dokumentos, lai darbinieki saņemtu dažādu veidu atvaļinājumus?
 • Kādas ir iespējas kompensēt darbinieka virsstundas?
 • Kādas izmaiņas ir darba devēja uzteikuma termiņā gadījumā, kas saistīts ar darbinieka veselības stāvokli un to apliecina ārsta atzinums?

Ņemiet vērā, ka jaunākie papildinājumi sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām, tostarp Darba likuma jaunākajiem grozījumiem, kas stājās spēkā šī gada 16. augustā.

Plašāk izmantojiet papildinātās rokasgrāmatas nodaļas:

 • 7.2.2. «Darba sludinājums»;
 • 7.3.1. «Darba līguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti»;
 • 7.3.3. «Darba līgumā atspoguļojamie nosacījumi atbilstoši Darba likuma prasībām»;
 • 7.3.4. «Darbinieka un darba devēja vienošanās par nosacījumiem, kas atbilst normatīvajiem aktiem»;
 • 7.3.7. «Informācija par darbinieku»;
 • 7.4.1. «Atvaļinājumi»;
 • 7.4.5. «Vienošanās»;
 • 7.5.2. «Darba devēja uzteikums»;
 • 8.3. «Sociālo partneru sadarbības dokumenti».

Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmata

 

     Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmata