Informatīvais materiāls "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā".

VID tīmekļa vietnē publicēts informatīvais materiāls "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā".

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2019. gada 3. aprīlī Saeimā ir pieņemts likums "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā", kas 2019. gada 12. aprīlī publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 74 (6413) un stājas spēkā 2019. gada 13. aprīlī. Dabas resursu nodokļa likumā izdarīti šādi grozījumi.

  1. Papildināta minētā likuma 3. panta pirmā daļa, nosakot, ka nodokļa maksātājs ir arī persona, kura noņem no uzskaites transportlīdzekli valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un par kuru nav iespējams saņemt nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu. Nodokļa likme par vienu transportlīdzekli, kurš tiek noņemts no uzskaites norakstīšanai bez nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta, ir 165 euro. Tādējādi tiks nodrošināts princips "piesārņotājs maksā", norakstot transportlīdzekli gadījumos, kad to nav iespējams nodot pārstrādei un saņemt nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu (piemēram, transportlīdzeklis ir iznīcināts vai pašrocīgi izjaukts).
  2. No 2019. gada 1. jūlija netiks piemērots atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, kas izgatavoti no plastmasas (polimēriem) un to kompozītmateriāliem (laminātiem). Tātad turpmāk dabas resursu nodoklis vienmēr būs jāmaksā komersantiem, kas Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus, kas izgatavoti no plastmasas un to kompozītmateriāliem.

Avots: Valsts ieņēmumu dienests