Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšanas novēršana, izmantojot uz riskiem balstītu pieeju

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšanas novēršana, izmantojot uz riskiem balstītu pieeju

Cena (ieskaitot PVN): 24.88 €

«Naudas atmazgāšana sagrauj vērtības. Tā veicina ekonomisko noziedzību un zemiskas darbības, piemēram, korupciju, terorismu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, narkotiku un cilvēku tirdzniecību, turot vai pārvietojot nepieciešamos līdzekļus, lai izdarītu šo noziegumu pārsūtīšanu. Tas var dziļi kaitēt organizācijas un valsts reputācijai», tā mūsdienās aktuālo jautājumu par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanu piesaka risku pārvaldības ekspertes – Anita Hāznere un Anda Krauze.

E-grāmatā autores noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšanas (NILLTF) novēršanu skata, izmantojot uz riskiem balstītu pieeju:

 • Kādi kritiskie elementi rada iespēju ekonomiskai noziedzībai?
 • Ko ietver iekšējās kontroles sistēma?
 • Kādas aktivitātes/kontroles ietver NILLTF riska mazināšanas procesā?
 • Kā atšķirsies uz riskiem balstīta audita programma?
 • Kas ir NILLTF riska modelis, un ko tas ietver?
 • Kā organizēt risku novērtēšanu?
 • Kas iestādē atbild par NILLTF riska novērtēšanu?
 • Kāds ir NILLTF riska novērtēšanas metodikas standarts?
 • Kādi ir riska novērtēšanas procesa posmi?
 • Kas jādara iestādei, ja riska novērtējuma laikā tiek konstatēti problēmsignāli?
 • Kā NILLTF risku novērtēšana ietekmē NILLTF riska «apetīti»?
 • Kāda informācijas sistēma/programmatūra jālieto NILLTF riska novērtēšanā?

Tostarp arī vairāki piemēri:

 • risku novērtēšanas modeļa piemērs;
 • piemērs, kas ilustrē daļu no riska novērtēšanas procesa, ko iestāde var piemērot.
Anita Hāznere
Anita
Hāznere
risku pārvaldības eksperte

Ir ilggadēja pieredze iekšējā auditā, risku un kvalitātes vadībā, strādājot finanšu jomā gan valsts, gan privātajā sektorā. Kā eksperte savas zināšanas un praktisko pieredzi ieguvusi ne tikai Latvijā, bet daudzviet starptautiskā vidē. Seko līdzi pasaules jaunākajām attīstības tendencēm, cenšoties labās prakses nodot Latvijas videi. Vadījusi seminārus par risku vadību Rīgas Ekonomikas augstskolā (REA – SSE Riga), kā arī par risku un kvalitātes vadību, iekšējo auditu un līdervadību Valsts administrācijas skolā un dažādās publiskā sektora iestādēs, savukārt kā konsultante ir veiksmīgi piedalījusies vairākos konsultatīvos projektos. Vieslektore dažādos semināros un konferencēs gan Latvijā, gan ārpus tās.

 

Anda Krauze
Anda
Krauze
risku pārvaldības eksperte

Ieguvusi bakalaura grādu grāmatvedībā, revīzijā, finanšu analīzē un auditā, kā arī maģistra grādu kvalitātes vadībā. Kopš 2017. gada 2.maija strādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Stratēģiskās plānošanas un risku vadības daļā par risku vadības speciālisti. No 2010. gada līdz 2017. gadam strādājusi VAS Latvijas dzelzceļš par vadošo auditori. No 2006. gada līdz 2010. gadam  strādāja Finanšu ministrijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamentā par direktora vietnieci. Papildus iepriekšminētajam, strādājot Finanšu ministrijā, ir piedalījusies starptautiskajos projektos – UNDP un TAIEX, piemēram, Libānā, prezentējot savu pieredzi par pašvērtējuma veikšanu atbilstoši CAF modelim. 2006. gadā Anda Krauze ir strādājusi par procesu un risku vadības konsultanti SIA Ernst&Young Latvijā un piedalījusies atsevišķos procesu vadības ieviešanas projektos.  No 2000. līdz 2006. gadam pirmā darba vieta ir bijusi Valsts kase, kur viņa ir strādājusi par Risku pārvaldības departamenta direktora vietnieci un vecāko eksperti Kvalitātes vadības departamentā.